BuspicturesBUSPICTURES

Vehicles List

Prague, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Karosa Citybus 12M.2070 (Renault)


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum# Plate Built Since... Facility Remarks
3251 AKA 52-42 2000 2015 Muzeum 2015 ex Klíčov

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Plate Built Since... To... Scrp. Facility Remarks
7AB 3676 1999 04.2018 12.2018 2019 Vršovice 4/2018 ex 3242 / AKA 31-56
3004 AV 37-38 1995 1996 2014 Kačerov 1996 ex Bratislava, H 08-69; 1996 ex Ústí nad Labem, H 08-67; 17. 12. 1995 ex Brno, B 02-69; 14. 12. 1995 ex Ústí nad Orlicí, H 08-69. 4. 1. 1996 to Plzeň, H 08-69
3005 AY 92-27 1996 10.2008 05.2014 Kačerov 5/2014 to Vršovice
3005 AY 92-27 1996 05.2014 06.2016 2017 Vršovice 5/2014 ex Kačerov
3006 ABA 04-84 1996 12.1996 Vršovice
3007 ABA 01-33 1996 2014 Klíčov
3008 ABA 06-02 1996 2014 Klíčov
3009 ABA 01-34 1996 2014 Vršovice
3010 ABA 61-78 1997 12.1997 Vršovice
3011 ABA 61-79 1997 12.1997 Vršovice
3012 ABA 63-21 1997 12.1997 Vršovice
3013 ABA 61-80 1997 12.1997 Vršovice
3014 ABA 58-27 1997 12.1997 12.2014 2015 Kačerov
3015 ABA 63-22 1997 12.1997 Vršovice
3016 ABA 63-23 1997 12.1997 Vršovice
3017 ABA 63-24 1997 12.1997 Vršovice
3018 ABA 63-25 1997 2014 Vršovice
3021 ABA 91-13 1998 2016 Klíčov
3022 ABA 91-14 1998 2015 Klíčov
3023 1AX 1381 1998 2010 2013 Klíčov До 2010 — 5A7 2991; до 2006 — ABA 93-85
3023 5A7 2991 1998 2006 Klíčov С 2010 — 1AX 1381; до 2006 — ABA 93-85
3023 ABA 93-85 1998 Klíčov С 2006 — 5A7 2991; с 2010 — 1AX 1381
3024 ABA 91-15 1998 07.1998 06.2018 2019 Vršovice
3025 ABA 91-12 1998 2016 Vršovice
3027 ABA 93-87 1998 2016 Vršovice
3029 7A0 1752 1998 2007 03.2018 2018 Vršovice 2007 ex ABA 93-88
3029 ABA 93-88 1998 Vršovice 2007 to 7A0 1752
3030 ABA 93-89 1998 07.1998 Vršovice ???? to 3070
3033 ABA 93-77 1998 07.1998 06.2018 2019 Vršovice
3037 ABA 89-17 2015 2014 2015 Klíčov До 2014 — Garáže "Kačerov"
3037 ABA 89-17 2015 Kačerov С 2014 — Garáže "Klíčov"
3041 ABA 93-24 1998 Kačerov 2015 to Řepy
3041 ABA 93-24 1998 2015 2016 Řepy 2015 ex Kačerov
3043 ABA 89-16 1998 Řepy 2016 to Vršovice
3043 ABA 89-16 1998 2016 06.2018 2019 Vršovice 2016 ex Řepy
3044 ABA 89-15 1998 Řepy С 2016 — Garáže "Vršovice"
3044 ABA 89-15 1998 2016 2016 Vršovice До 2016 — Garáže "Řepy"
3046 2AZ 1490 1998 2012 05.2018 2019 Řepy 2012 ex ABA 93-21
3046 ABA 93-21 1998 Řepy 2012 to 2AZ 1490
3047 ABA 91-11 1998 1998 06.2018 2019 Řepy
3049 ABA 90-37 1998 20.07.1998 06.2018 2019 Řepy
3050 ABB 12-14 1998 12.1998 08.2016 2016 Kačerov 12.1998 ex Ústí nad Orlicí, ?
3052 ABA 93-23 1998 07.1998 10.2009 Hostivař 10/2009 to Klíčov
3052 ABA 93-23 1998 10.2009 06.2018 2019 Klíčov 10/2009 ex Hostivař
3058 ABA 90-33 1998 2016 Řepy
3070 ABA 93-89 1998 ???? 2016 Vršovice ???? ex 3030
3072 ABA 93-76 1998 2016 Vršovice
3079 ABA 93-45 1998 07.1998 11.2014 Kačerov 11/2014 to Klíčov
3079 ABA 93-45 1998 11.2014 02.2018 2018 Klíčov 11/2014 ex Kačerov
3080 ABA 89-19 1998 2015 Klíčov
3086 ABA 89-18 1998 Kačerov 11/2014 to Klíčov
3086 ABA 89-18 1998 11.2014 06.2018 2019 Klíčov 11/2014 ex Kačerov
3200 AKA 19-17 1999 Dejvice 2004 to Klíčov
3200 AKA 19-17 1999 2004 2016 Klíčov 2004 ex Dejvice
3201 AKA 19-16 1999 Dejvice 2004 to Klíčov
3201 AKA 19-16 1999 2004 2016 Klíčov 2004 ex Dejvice
3202 4A3 5569 1999 2004 04.2014 Vršovice 2004 ex AKA 19-30. 4/2014 to AKA 19-30; 10/2014 to 4A3 5569
3202 4A3 5569 1999 10.2014 05.2019 12.2019 Vršovice 10/2014 ex AKA 19-30; 4/2014 ex 4A3 5569; 2004 ex AKA 19-30
3202 AKA 19-30 1999 1999 2004 Dejvice 2004 to 4A3 5569; 4/2014 to AKA 19-30; 10/2014 to 4A3 5569
3202 AKA 19-30 1999 04.2014 10.2014 Klíčov 4/2014 ex 4A3 5569; 2004 ex AKA 19-30. 10/2014 to 4A3 5569
3203 5A8 3955 1999 2006 Klíčov 4/2014 to AKA 19-29; 10/2014 to 5A8 3955
3203 5A8 3955 1999 10.2014 2019 2019 Vršovice 10/2014 ex AKA 19-29; 4/2014 ex 5A8 3955
3203 AKA 19-29 1999 04.2014 10.2014 Klíčov 4/2014 ex 5A8 3955. 10/2014 to 5A8 3955
3204 AKA 27-41 1999 09.1999 2004 Dejvice 2004 to Vršovice; 4/2014 to Klíčov; 10/2014 to Vršovice
3204 AKA 27-41 1999 2004 04.2014 Vršovice 2004 ex Dejvice. 4/2014 to Klíčov; 10/2014 to Vršovice
3204 AKA 27-41 1999 04.2014 10.2014 Klíčov 4/2014 ex Vršovice; 2004 ex Dejvice. 10/2014 to Vršovice
3204 AKA 27-41 1999 10.2014 02.2019 2019 Vršovice 10/2014 ex Klíčov; 4/2014 ex Vršovice; 2004 ex Dejvice
3205 AKA 27-42 1999 Vršovice С 2014 — Garáže "Klíčov"
3205 AKA 27-42 1999 2014 2016 Klíčov До 2014 — Garáže "Vršovice"
3206 4A1 4900 1999 2004 Vršovice 2004 ex AKA 39-20. 4/2014 to Klíčov
3206 4A1 4900 1999 04.2014 02.2018 2018 Klíčov 4/2014 ex Vršovice; 2004 ex AKA 39-20
3206 AKA 39-20 1999 Dejvice 2004 to 4A1 4900; 4/2014 to Klíčov
3207 AKA 39-44 1999 Dejvice 2004 to Vršovice; 2014 to Klíčov
3207 AKA 39-44 1999 2004 Vršovice 2004 ex Dejvice. 2014 to Klíčov
3207 AKA 39-44 1999 2014 2015 Klíčov 2014 ex Vršovice; 2004 ex Dejvice
3208 AKA 39-40 1999 Vršovice С 2014 — Garáže "Klíčov"
3208 AKA 39-40 1999 2014 2015 Klíčov До 2014 — Garáže "Vršovice"
3209 AKA 39-42 1999 Dejvice 2004 to Hostivař; 2008 to Klíčov
3209 AKA 39-42 1999 2004 Hostivař 2004 ex Dejvice. 2008 to Klíčov
3209 AKA 39-42 1999 2008 08.2019 2019 Klíčov 2008 ex Hostivař; 2004 ex Dejvice
3210 AKA 39-46 1999 Dejvice 2004 to Hostivař; 2008 to Klíčov
3210 AKA 39-46 1999 2004 Hostivař 2004 ex Dejvice. 2008 to Klíčov
3210 AKA 39-46 1999 2008 2017 Klíčov 2008 ex Hostivař; 2004 ex Dejvice
3211 AKA 39-43 1999 10.1999 2004 Dejvice 2004 to Hostivař; 8/2008 to Klíčov
3211 AKA 39-43 1999 2004 08.2018 Hostivař 2004 ex Dejvice. 8/2008 to Klíčov
3211 AKA 39-43 1999 08.2008 02.2018 2019 Klíčov 8/2008 ex Hostivař; 2004 ex Dejvice
3212 AKA 08-20 1999 08.1999 06.2016 Klíčov 6/2016 to Vršovice
3212 AKA 08-20 1999 06.2016 08.2019 2019 Vršovice 6/2016 ex Klíčov
3214 AKA 08-18 1999 2016 Vršovice
3216 1A8 7864 1999 2002 02.2019 2019 Vršovice 2002 ex AKA 13-14
3216 AKA 13-14 1999 06.1999 2002 Vršovice 2002 to 1A8 7864
3217 AKA 13-13 1999 06.1999 08.2018 2019 Vršovice
3218 AKA 13-12 1999 2016 Vršovice
3219 AKA 21-73 1999 08.1999 2004 Kačerov 2004 to Vršovice
3219 AKA 21-73 1999 2004 05.2019 2019 Vršovice 2004 ex Kačerov
3220 AKA 21-82 1999 Kačerov 2001 to AKV 85-13; 2011 to Vršovice
3220 AKV 85-13 1999 2001 Kačerov 2001 ex AKA 21-82. 2011 to Vršovice
3220 AKV 85-13 1999 2011 03.2019 2019 Vršovice 2011 ex Kačerov; 2001 ex AKA 21-82
3221 AKA 27-43 1999 Kačerov 2014 to Klíčov; 2015 to Řepy
3221 AKA 27-43 1999 2014 Klíčov 2014 ex Kačerov. 2015 to Řepy
3221 AKA 27-43 1999 2015 06.2019 2019 Řepy 2015 ex Klíčov; 2014 ex Kačerov
3222 AKA 31-51 1999 5.10.1999 01.2018 2018 Kačerov
3223 AKA 31-52 1999 5.10.1999 03.2019 2019 Vršovice
3224 4AL 9068 1999 2014 11.2018 2019 Kačerov 2014 ex AKA 34-91
3224 AKA 34-91 1999 10.1999 2014 Kačerov 2014 to 4AL 9068
3225 AKA 34-92 1999 10.1999 06.2016 2018 Kačerov
3226 AKA 34-93 1999 Kačerov 2015 to Vršovice
3226 AKA 34-93 1999 2015 03.2019 2019 Vršovice 2015 ex Kačerov
3227 AKA 39-45 1999 11.1999 08.2011 Kačerov 8/2011 to Vršovice
3227 AKA 39-45 1999 08.2011 01.2018 2018 Vršovice 8/2011 ex Kačerov
3229 AKA 19-15 1999 Kačerov С 2015 — Garáže "Řepy"
3229 AKA 19-15 1999 2015 2016 Řepy До 2015 — Garáže "Kačerov"
3230 AKA 19-14 1999 07.1999 12.2009 Hostivař 12/2009 to Kačerov
3230 AKA 19-14 1999 12.2009 02.2018 2018 Kačerov 12/2009 ex Hostivař
3231 AKA 19-13 1999 07.1999 10.2009 Hostivař 10/2009 to Řepy; 3/2011 to Klíčov
3231 AKA 19-13 1999 10.2009 03.2011 Řepy 10/2009 ex Hostivař. 3/2011 to Klíčov
3231 AKA 19-13 1999 03.2011 03.2018 2019 Klíčov 3/2011 ex Řepy; 10/2009 ex Hostivař
3232 AKA 19-28 1999 2016 Klíčov
3233 AKA 27-44 1999 2014 Klíčov
3234 AKA 27-07 1999 2019 Klíčov
3235 4A8 3760 1999 2005 08.2008 Hostivař 2005 ex AKA 39-47. 8/2008 to Klíčov; 2016 to 5AY 7916
3235 4A8 3760 1999 08.2008 2016 Klíčov 8/2008 ex Hostivař; 2005 ex AKA 39-47. 2016 to 5AY 7916
3235 5AY 7916 1999 2016 05.2019 Klíčov 2016 ex 4A8 3760; 8/2008 ex Hostivař; 2005 ex AKA 39-47
3235 AKA 39-47 1999 11.1999 2005 Hostivař 2005 to 4A8 3760; 8/2008 to Klíčov; 2016 to 5AY 7916
3236 AKA 39-48 1999 06.2019 Klíčov
3237 AKA 21-83 1999 2014 Řepy
3238 AKA 21-84 1999 2015 Řepy
3239 AKA 31-53 1999 2016 Řepy
3242 AKA 31-56 1999 Řepy 4/2018 to 7AB 3676
3243 ALC 01-41 1999 2016 Řepy
3244 AKA 25-55 1999 2016 Řepy
3245 AKA 25-56 1999 10.1999 05.2015 2016 Řepy
3246 AKA 25-57 1999 10.1999 08.2018 2019 Řepy
3247 AKA 34-95 1999 11.1999 11.2018 2019 Řepy
3248 AKA 36-21 1999 11.1999 04.2019 2019 Řepy
3250 7AX 0249 2000 2019 09.2019 2020 Vršovice 2019 ex AKA 52-41; 9/2015 ex Klíčov
3250 AKA 52-41 2000 2000 09.2015 Klíčov 9/2015 to Vršovice; 2019 to 7AX 0249
3250 AKA 52-41 2000 09.2015 2019 Vršovice 9/2015 ex Klíčov. 2019 to 7AX 0249
3251 AKA 52-42 2000 02.2000 Klíčov 2015 to Muzeum
3252 AKA 52-43 2000 2000 12.2011 Kačerov 12/2011 to Vršovice; 9/2012 to Kačerov; 3/2019 to Vršovice
3252 AKA 52-43 2000 12.2011 09.2012 Vršovice 12/2011 ex Kačerov. 9/2012 to Kačerov; 3/2019 to Vršovice
3252 AKA 52-43 2000 09.2012 03.2013 Kačerov 9/2012 ex Vršovice; 12/2011 ex Kačerov. 3/2019 to Vršovice
3252 AKA 52-43 2000 03.2019 09.2019 2020 Vršovice 3/2019 ex Kačerov; 9/2012 ex Vršovice; 12/2011 ex Kačerov
3253 AKA 52-44 2000 2016 Klíčov
3254 1AA 4254 2000 2009 Klíčov 2009 ex AKA 52-45. 8/2015 to Řepy
3254 1AA 4254 2000 08.2015 08.2018 2019 Řepy 8/2015 ex Klíčov; 2009 ex AKA 52-45
3254 AKA 52-45 2000 Klíčov 2009 to 1AA 4254; 8/2015 to Řepy
3255 AKA 52-46 2000 02.2000 04.2019 2019 Řepy
3256 AKA 52-47 2000 01.2000 09.2011 Řepy 09.2011 to Vršovice; 12.2019 to Others; 03.2020 to Chomutov
3256 AKA 52-47 2000 09.2011 09.2019 Vršovice 09.2011 ex Řepy. 12.2019 to Others; 03.2020 to Chomutov
3257 AKA 52-48 2000 01.2000 03.2011 Řepy 3/2011 to Vršovice
3257 AKA 52-48 2000 03.2011 04.2019 2019 Vršovice 3/2011 ex Řepy
3258 AKA 53-93 2000 02.2000 02.2011 Řepy 2/2011 to Kačerov; 3/2014 to Klíčov
3258 AKA 53-93 2000 02.2011 03.2014 Kačerov 2/2011 ex Řepy. 3/2014 to Klíčov
3258 AKA 53-93 2000 03.2014 08.2019 12.2019 Klíčov 3/2014 ex Kačerov; 2/2011 ex Řepy
3259 AKA 53-92 2000 02.2000 03.2011 Řepy 3/2011 to Vršovice
3259 AKA 53-92 2000 03.2011 03.2019 2019 Vršovice 3/2011 ex Řepy
3260 AKA 61-62 2000 03.2000 03.2011 Řepy 3/2011 to Vršovice
3260 AKA 61-62 2000 03.2011 04.2019 2019 Vršovice 3/2011 ex Řepy
3261 1AM 0330 2000 2009 2016 Vršovice До 2009 — AKA 61-64
3261 AKA 61-64 2000 Vršovice С 2009 — 1AM 0330
3262 AKA 61-65 2000 2016 Řepy
3263 AKA 65-09 2000 2016 Řepy
3264 AKA 65-08 2000 Klíčov С 2015 — Garáže "Řepy"
3264 AKA 65-08 2000 2015 2016 Řepy До 2015 — Garáže "Klíčov"
3265 AKA 62-96 2000 2016 Řepy
3266 AKA 72-66 2000 Klíčov 4/2015 to Řepy
3266 AKA 72-66 2000 04.2015 06.2018 2019 Řepy 4/2015 ex Klíčov
3267 AKA 76-30 2000 07.2000 01.2019 2019 Řepy
3268 AKA 73-21 2000 04.2000 08.2019 2020 Řepy
3269 7A1 1357 2000 2007 2017 Řepy 2007 ex AKA 82-30
3269 AKA 82-30 2000 Řepy 2007 to 7A1 1357
3270 AKA 82-31 2000 08.2000 10.2018 2019 Řepy
3271 AKA 53-91 2000 2000 2004 Dejvice 2004 to Klíčov
3271 AKA 53-91 2000 2004 06.2019 Klíčov 2004 ex Dejvice
3272 AKA 56-05 2000 02.2000 2004 Dejvice 2004 to Hostivař; 2/2007 to Klíčov
3272 AKA 56-05 2000 2004 02.2007 Hostivař 2004 ex Dejvice. 2/2007 to Klíčov
3272 AKA 56-05 2000 02.2007 07.2018 05.2019 Klíčov 2/2007 ex Hostivař; 2004 ex Dejvice
3273 AKA 56-10 2000 Dejvice 2004 to Hostivař; 2007 to Klíčov
3273 AKA 56-10 2000 2004 Hostivař 2004 ex Dejvice. 2007 to Klíčov
3273 AKA 56-10 2000 2007 2017 Klíčov 2007 ex Hostivař; 2004 ex Dejvice
3274 AKA 67-06 2000 05.2000 2004 Dejvice 2004 to Kačerov; 8/2011 to Klíčov
3274 AKA 67-06 2000 2004 08.2011 Kačerov 2004 ex Dejvice. 8/2011 to Klíčov
3274 AKA 67-06 2000 08.2011 11.2018 2019 Klíčov 8/2011 ex Kačerov; 2004 ex Dejvice
3275 2AI 9350 2000 2011 Klíčov С 2015 — Garáže "Vršovice"; до 2011 — AKA 67-07
3275 2AI 9350 2000 2015 2016 Vršovice До 2015 — Garáže "Klíčov"; до 2011 — AKA 67-07
3275 AKA 67-07 2000 Klíčov С 2011 — 2AI 9350; с 2015 — Garáže "Vršovice"
3276 AKA 70-04 2000 05.2000 2004 Dejvice 2004 to Kačerov; 8/2011 to Klíčov; 8/2015 to Vršovice
3276 AKA 70-04 2000 2004 08.2011 Kačerov 2004 ex Dejvice. 8/2011 to Klíčov; 8/2015 to Vršovice
3276 AKA 70-04 2000 08.2011 08.2015 Klíčov 8/2011 ex Kačerov; 2004 ex Dejvice. 8/2015 to Vršovice
3276 AKA 70-04 2000 08.2015 11.2018 2019 Vršovice 8/2015 ex Klíčov; 8/2011 ex Kačerov; 2004 ex Dejvice
3277 AKA 72-67 2000 Klíčov 8/2015 to Řepy
3277 AKA 72-67 2000 08.2015 03.2019 2019 Řepy 8/2015 ex Klíčov
3278 9A9 6520 2000 2009 06.2019 12.2019 Klíčov 2009 ex AKA 41-43
3278 AKA 41-43 2000 03.2000 2009 Klíčov 2009 to 9A9 6520
3279 AKA 57-70 2000 03.2000 10.2018 05.2019 Klíčov
3280 AKA 59-85 2000 2014 Klíčov
3281 AKA 59-86 2000 Klíčov 8/2015 to Řepy
3281 AKA 59-86 2000 08.2015 01.2018 2018 Řepy 8/2015 ex Klíčov
3282 AKA 70-22 2000 2016 Klíčov
3283 AKA 82-39 2000 2000 22.11.2019 Klíčov
3284 AKA 57-22 2000 02.2000 06.2018 2019 Vršovice
3285 3AN 5277 2000 2013 07.2019 2019 Vršovice 2013 ex AKA 56-09
3285 AKA 56-09 2000 02.2000 2013 Vršovice 2013 to 3AN 5277
3286 AKA 56-08 2000 02.2000 05.2019 2019 Vršovice
3287 AKA 56-07 2000 2000 10.2019 Vršovice
3288 AKA 57-72 2000 03.2000 07.2018 2019 Vršovice
3289 AKA 41-42 2000 2016 Vršovice
3290 AKA 59-87 2000 2016 Vršovice
3291 AKA 59-88 2000 04.2000 12.2018 2019 Vršovice
3292 AKA 70-05 2000 2016 Vršovice
3293 7AC 1659 2000 08.2018 07.2019 2019 Vršovice 8/2018 ex AKA 70-06
3293 AKA 70-06 2000 05.2000 08.2018 Vršovice 8/2018 to 7AC 1659
3294 AKA 70-07 2000 2016 Vršovice
3295 AKA 72-70 2000 06.2000 08.2019 2019 Vršovice
3296 4AD 3162 2000 2014 01.2019 2019 Vršovice 2014 ex AKA 72-68
3296 AKA 72-68 2000 05.2000 2014 Vršovice 2014 to 4AD 3162
3297 AKA 76-64 2000 07.2000 10.2019 2020 Vršovice
3298 AKA 76-63 2000 07.2000 09.2019 2020 Vršovice
3299 AKA 76-62 2000 07.2000 02.2019 2019 Vršovice
3300 AKA 82-32 2000 9.08.2000 08.2016 Vršovice
3301 AKA 82-33 2000 Vršovice 2016 to Klíčov
3301 AKA 82-33 2000 2016 2016 Klíčov 2016 ex Vršovice
3302 AKA 82-34 2000 07.2000 03.2016 Vršovice 3/2016 to Klíčov
3302 AKA 82-34 2000 03.2016 11.2019 2020 Klíčov 3/2016 ex Vršovice
3303 AKA 82-42 2000 08.2000 03.2016 Vršovice 3/2016 to Klíčov
3303 AKA 82-42 2000 03.2016 08.2019 2019 Klíčov 3/2016 ex Vršovice
3304 AKA 82-41 2000 08.2000 03.2016 Vršovice 3/2016 to Klíčov
3304 AKA 82-41 2000 03.2016 05.2019 06.2020 Klíčov 3/2016 ex Vršovice
3305 8A3 3634 2000 2007 2016 Vršovice До 2007 — AKA 53-90
3305 AKA 53-90 2000 Vršovice С 2007 — 8A3 3634
3306 AKA 53-89 2000 02.2000 03.2014 Kačerov 3/2014 to Klíčov
3306 AKA 53-89 2000 03.2014 07.2018 05.2019 Klíčov 3/2014 ex Kačerov
3307 AKA 60-31 2000 Kačerov 2014 to Klíčov; 4/2015 to Řepy
3307 AKA 60-31 2000 2014 Klíčov 2014 ex Kačerov. 4/2015 to Řepy
3307 AKA 60-31 2000 04.2015 04.2018 2018 Řepy 4/2015 ex Klíčov; 2014 ex Kačerov
3308 1AN 4484 2000 2010 12.2011 Klíčov 2010 ex AKA 60-32. 12/2011 to Vršovice; 3/2016 to Klíčov
3308 1AN 4484 2000 12.2011 03.2016 Vršovice 12/2011 ex Klíčov; 2010 ex AKA 60-32. 3/2016 to Klíčov
3308 1AN 4484 2000 03.2016 10.2019 05.2020 Klíčov 3/2016 ex Vršovice; 12/2011 ex Klíčov; 2010 ex AKA 60-32
3308 AKA 60-32 2000 03.2000 2010 Kačerov 2010 to 1AN 4484; 12/2011 to Vršovice; 3/2016 to Klíčov
3309 AKV 54-06 2000 Vršovice 2016 to Klíčov
3309 AKV 54-06 2000 2016 2017 Klíčov 2016 ex Vršovice
3310 AKA 60-34 2000 2016 Klíčov
3311 AKA 61-66 1999 Kačerov 4/2015 to Řepy
3311 AKA 61-66 1999 04.2015 06.2018 2019 Řepy 4/2015 ex Kačerov
3312 AKA 61-63 2000 Vršovice 2016 to Klíčov
3312 AKA 61-63 2000 2016 2016 Klíčov 2016 ex Vršovice
3313 3A2 8548 2000 2003 Kačerov С 2014 — Garáže "Klíčov"; до 2003 — AKA 65-07
3313 3A2 8548 2000 2014 2016 Klíčov До 2014 — Garáže "Kačerov"; до 2003 — AKA 65-07
3313 AKA 65-07 2000 Kačerov С 2003 — 3A2 8548; с 2014 — Garáže "Klíčov"
3314 9A0 8896 2000 2008 Vršovice 2008 ex AKA 65-06. 2016 to Klíčov
3314 9A0 8896 2000 2016 2017 Klíčov 2016 ex Vršovice; 2008 ex AKA 65-06
3314 AKA 65-06 2000 Vršovice 2008 to 9A0 8896; 2016 to Klíčov
3315 AKA 63-91 2000 Vršovice 2016 to Klíčov
3315 AKA 63-91 2000 2016 2016 Klíčov 2016 ex Vršovice
3316 AKA 77-74 2000 06.2000 10.2011 Kačerov 10/2011 to Vršovice
3316 AKA 77-74 2000 10.2011 06.2019 2019 Vršovice 10/2011 ex Kačerov
3317 AKA 70-23 2000 06.2000 10.2011 Kačerov 10/2011 to Vršovice
3317 AKA 70-23 2000 10.2011 08.2019 2019 Vršovice 10/2011 ex Kačerov
3318 9A9 8170 2000 2009 Klíčov 2009 ex AKA 78-10. 4/2015 to Řepy
3318 9A9 8170 2000 04.2015 10.2018 2019 Řepy 4/2015 ex Klíčov; 2009 ex AKA 78-10
3318 AKA 78-10 2000 Klíčov 2009 to 9A9 8170; 4/2015 to Řepy
3319 AKA 76-65 2000 Vršovice 2016 to Klíčov
3319 AKA 76-65 2000 2016 2017 Klíčov 2016 ex Vršovice
3320 AKA 56-06 2000 Hostivař 2001 to AKV 68-90; 2009 to Vršovice; 2016 to Klíčov
3320 AKV 68-90 2000 2001 Hostivař 2001 ex AKA 56-06. 2009 to Vršovice; 2016 to Klíčov
3320 AKV 68-90 2000 2009 Vršovice 2009 ex Hostivař; 2001 ex AKA 56-06. 2016 to Klíčov
3320 AKV 68-90 2000 2016 2019 Klíčov 2016 ex Vršovice; 2009 ex Hostivař; 2001 ex AKA 56-06
3321 AKA 57-23 2000 02.2000 09.2009 Hostivař 9/2009 to Vršovice; 3/2016 to Klíčov
3321 AKA 57-23 2000 09.2009 03.2016 Vršovice 9/2009 ex Hostivař. 3/2016 to Klíčov
3321 AKA 57-23 2000 03.2016 23.04.2018 2019 Klíčov 3/2016 ex Vršovice; 9/2009 ex Hostivař
3322 AKA 57-71 2000 03.2000 04.2008 Hostivař 4/2008 to Klíčov
3322 AKA 57-71 2000 04.2008 07.2018 05.2019 Klíčov 4/2008 ex Hostivař
3323 AKA 41-38 2000 Hostivař 2001 to AKV 62-61; 2010 to Vršovice; 2014 to Klíčov
3323 AKV 62-61 2000 2001 2010 Hostivař 2001 ex AKA 41-38. 2010 to Vršovice; 2014 to Klíčov
3323 AKV 62-61 2000 2010 2014 Vršovice 2010 ex Hostivař; 2001 ex AKA 41-38. 2014 to Klíčov
3323 AKV 62-61 2000 2014 12.2018 2019 Klíčov 2014 ex Vršovice; 2010 ex Hostivař; 2001 ex AKA 41-38
3324 AKA 58-99 2000 03.2000 04.2008 Hostivař 4/2008 to
3324 AKA 58-99 2000 04.2008 07.2019 2019 Hostivař 4/2008 ex
3325 2AK 5131 2000 09.2011 08.2019 12.2019 Klíčov 9/2011 ex AKA 59-89; 9/2009 ex Hostivař
3325 AKA 59-89 2000 04.2000 09.2009 Hostivař 9/2009 to Klíčov; 9/2011 to 2AK 5131
3325 AKA 59-89 2000 09.2009 09.2011 Klíčov 9/2009 ex Hostivař. 9/2011 to 2AK 5131
3326 AKA 59-90 2000 04.2000 09.2009 Hostivař 9/2009 to Vršovice; 4/2014 to Klíčov
3326 AKA 59-90 2000 09.2009 04.2014 Vršovice 9/2009 ex Hostivař. 4/2014 to Klíčov
3326 AKA 59-90 2000 04.2014 08.2018 2019 Klíčov 4/2014 ex Vršovice; 9/2009 ex Hostivař
3327 2A5 2577 2000 2003 09.2009 Hostivař 2003 ex AKA 70-24. 9/2009 to Klíčov
3327 2A5 2577 2000 09.2009 04.2019 12.2019 Klíčov 9/2009 ex Hostivař; 2003 ex AKA 70-24
3327 AKA 70-24 2000 06.2000 2003 Hostivař 2003 to 2A5 2577; 9/2009 to Klíčov
3328 AKA 70-25 2000 06.2000 09.2009 Hostivař 9/2009 to Klíčov
3328 AKA 70-25 2000 09.2009 10.2019 05.2020 Klíčov 9/2009 ex Hostivař
3329 9A5 4519 2000 2008 09.2009 Hostivař 2008 ex AKA 72-65. 9/2009 to Klíčov
3329 9A5 4519 2000 09.2009 06.2019 2019 Klíčov 9/2009 ex Hostivař; 2008 ex AKA 72-65
3329 AKA 72-65 2000 08.2000 2008 Hostivař 2008 to 9A5 4519; 9/2009 to Klíčov

Records shown: 294 from 294

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Withdrawn
Location and status are unknown
Renumbered or transferred within city
Modernized (model changed)
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #