BuspicturesBUSPICTURES
Poland  
Województwo pomorskie

Żukowo

Żukòwò

Editors: IKS, Karol95, Światosław Neuhauz, krajewski, Lewar, transportpict, Aleksander2560, matel4472, Carton207M, ISEDR_GCA, danielsnk, Mateoplan, transport.pics.

Report a mistake on this page  ·  Changes in the Database

Comments: all

Chronology

04.04.2022 Decyzją Zarządu Spółki wprowadza się bezpłatne przejazdy dla migrantów wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia wyłącznie paszport ze stemplem dziennym informującym o dacie przekroczenia granicy. Inne dokumenty oraz sam paszport – bez stempla dokumentującego datę dzienną przekroczenia granicy lub z datą przed w/w określoną – nie uprawnia do przejazdów bezpłatnych.

Zasada obowiązuje w komunikacji regionalnej na terenie całej siatki połączeń P.A. GRYF (powiat kartuski, powiat lęborski) oraz w autobusach komunikacji miejskiej w Tczewie (gdzie spółka GRYF jest wyłącznym Operatorem).

Powyższe obowiązuje do odwołania.
28.03.2022 Od poniedziałku 28 marca 2022 r. znaczącej poprawie uległ transport publiczny w gminie Cewice. Dzięki pozyskanym od Pana Wojewody środkom z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych uruchomione zostały cztery linie autobusowe oznaczone numerami 43, 44, 45, 46 – które zapewnią mieszkańcom wszystkich sołectw dojazd do siedziby gminy.

Autobusy uruchamiane będą we wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku w dni nauki. To kolejne zaraz po pełniących funkcję linii szkieletowych oznaczonych numerami 4 i 40 połączenia komunikacyjne uruchamiane przez nas w powiecie lęborskim i na terenie tej gminy. Linie 4 i 40 zapewniają dojazd do Lęborka od poniedziałku do piątku oraz w soboty (przez cały rok).

Autobusy gminnej komunikacji (linie uzupełniające) zostały z kursami autobusów do, jak i z Lęborka wzajemnie w rozkładach jazdy skomunikowane – umożliwiając przesiadkę. Tym samym nowe połączenia oprócz priorytetowego zadania dowozu dzieci do szkół dają mieszkańcom gminy pewność transportu i swobodę przemieszczania się. Na wszystkich trasach obowiązuje ta sama, podstawowa taryfa opłat za przejazd.
11.03.2022 Piątek 11 marca 2022 r. będzie ostatnim dniem kursowania autobusów na trasie uruchomionej w br. linii komunikacyjnej oznaczonej numerem 50 w relacji LęborkLinia przez Nawcz. Decyzja podyktowana jest drastycznym i niespodziewanym wzrostem cen paliw oraz znikomym zainteresowaniem przejazdami ze strony podróżnych (uruchomione w dobie kryzysu gospodarczego i pandemii połączenie okazało się skrajnie nierentowne – dotychczas funkcjonowało bez zewnętrznego finansowania).
Entire Chronology

Quick Vehicle Search

Number:

Photos By Route

Route:


Miscellaneous photos

SchemesActive Photographers of the City

1st place: IKARUS 250Lux — 39 photos
2nd place: Metropolitan456 — 16 photos
3rd place: Flying Dutchman — 9 photos

Full list of photographers

   

Random PhotoNew Photos